top of page
Please reload

ערגול הוא תהליך ייצור של פלטות ומוטות שטוחים שבו מבוצעת הפחתה של עובי החומר באמצעות שני גליליים. החומר המחומם מוכנס בין שני גלילים מסתובבים במרחק קטן במעט מעובי החומר ועובר עיבוד תוך כדי קידומו בין הגלילים. לאחר מכן, החומר עובר בין שני גלילים נוספים עם מרחק קטן יותר ביניהם. התהליך ממשיך עד קבלת העובי הנדרש.

היתרונות המרכזיים של התהליך הם שאין בזבוז של חומר גלם והוא מאפשר כיווניות של המיקרומבנה בכיוון הרצוי.

 

ערגול

Anchor 1
יש לך עוד שאלות?
ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בתחום מטלורגיה, בדיקות, חומרים וחקרי כשל בטלפון: 
052-5912775
 
או במייל:
info@metallabs.co.il
בנוסף, ניתן לפנות אלינו בכל שאלה:

Thanks! Message sent.

Please reload

Please reload

Anchor 2
יש ערך נוסף שאתה מעוניין בו או שאתה רוצה להוסיף ערך נוסף?
פנה אלינו בטלפון: 
052-5912775
 
או במייל:
info@metallabs.co.il
בנוסף, ניתן לפנות אלינו בכל בקשה:

Thanks! Message sent.

חישול בהלם מכאני
חישול בלחיצה
חישול פלדות
Anchor 6
bottom of page