top of page

בדיקות לא הורסות

בדיקות לא הורסות או NDT) non-destructive testing) היא קבוצה רחבה של טכניקות בדיקה וניתוח המשמשות בתעשייה במטרה להעריך את המאפיינים של חומר, מוצר או מערכת ללא גרימת נזק.  בגלל שבדיקות לא הורסות אינן משנות לצמיתות את הפריט הנבדק, הן לרוב טכניקות יקרות מאוד שיכולות לחסוך כסף וזמן בהערכת המוצר, פתרון בעיות, ומחקר.  בדיקות NDT משמשות, בדרך כלל, בהנדסה פלילית, הנדסת מכונות, הנדסת נפט, הנדסת חשמל, הנדסה אזרחית, הנדסת מערכות, הנדסת אווירונאוטיקה, רפואה ואמנות.

Please reload

כללי

בדיקות הורסות

בדיקות לא הורסות

כללי

בדיקות חומרים הן טכניקות מבוססות היטב המשמשות כדי לקבוע את התכונות הפיזיות והמכניות של חומרי גלם ורכיבים העשויום מפלדה, פולימרים, חומרים מרוכבים וקרמיקה.

ניתן לסווג את מגוון הבדיקות אשר ניתן לחומרים לשתי קבוצות:

 

בדיקות הורסות

בדיקות הרסניות (או בדיקות פיזיות הרסניות) מבוצעות לאחר הרס החומר במטרה להבין את התכונות שלו או תוך גרימת כשל בחומר, על מנת להבין את הביצועים שלו או את התנהגות החומר תחת עומסים שונים. בדרך כלל הרבה יותר קל לבצע בדיקות הורסות מבדיקות לא הורסות, ניתן להניב מהן מידע רב יותר, והן בדרך כלל יותר קלות לפירוש.

בדיקות הורסות מתאימות יותר וכלכלית יותר, עבור חלקים בייצור המוני, כאשר העלות של הרס מספר קטן של פריטים היא זניחה. זה בדרך כלל לא כלכלי לבצע בדיקות הרס במקרים שבהם מיוצר רק פריט אחד או רק מספר קטן של פריטים. 

הבדיקות ההורסות המקובלות הן:

בדיקות חומרים

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
יש לך עוד שאלות?
ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בתחום מטלורגיה, בדיקות, חומרים וחקרי כשל בטלפון: 
052-5912775
 
או במייל:
info@metallabs.co.il
בנוסף, ניתן לפנות אלינו בכל שאלה:

Thanks! Message sent.

Please reload

bottom of page