top of page
צור קשר
ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בתחום מטלורגיה, בדיקות, חומרים וחקרי כשל בטלפון: 
052-5912775
077-3248040
 
או במייל:
info@metallabs.co.il
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

בדיקות מעבדה

המעבדה המטלורגית מוסמכת על ידי הראושת הלאומית להסמכת מעבדות לבצע בדיקות מטלורגיות במגוון תחומים.
כל הבדיקות מבוצעות על ידי מהנדסים מוסמכים.
ניתן לתאם משלוח פריטים לבדיקה מכל רחבי הארץ בטלפון 052-5912775.

בדיקה הורסת הבודקת קבוצה של תכונות מכאניות של החומר.
התכונות הנבדקות בבדיקה זו הן:

 1. מאמץ\חוזק המתיחה המקסימלי. נמדד ביחידות של [MPa] (מאמץ) או [N] (חוזק) 

 2. מאמץ\חוזק לכניעה - תכונה המעידה על המעבר מהתחום האלסטי לתחום הפלסטי של החומר. 

 3. אחוז ההתארכות עד לקריעה. נמדד ב %, כאשר יחידת המדידה היא מ"מ. (דיוק לפי תקן)

 4. אחוז הפחתת שטח חתך. נמדד ב % כאשר יחידת המדידה היא מ"מ. (דיוק לפי תקן)

 5. ניתן לקבל את מודול האלסטיות כתוצאה סטטיסטית.

קיימת משמעות לכיוון הבדיקה (אורכי\רוחבי), התכונות המכאניות הנ"ל תלויות בכיוון המאמץ בחומר. על כן, יש חשיבות לכיוון הוצאת הדגמים.
מיקום, כיוון והוצאת הדגמים מבוצעת על פי תקן ASTM E8, תקן ISO 6892 או תקנים לפי דרישת הלקוח.
הבדיקה מבוצעת לפי תקן ASTM E8 או תקן ISO 6892.

הסמכת רתכים ותהליכי ריתוך מבוצעת ע"י מפקח ריתוך מוסמך על פי דרישות התקנים הרלוונטים.
כחלק מהסמכת תהליך ריתוך מאושרים תנאי הריתוך המבטיחים כי רמת איכות הריתוך הינה בהתאם לתקן.
בתהליך הסמכת רתך נבחנים כישורי הרתך לבצע את הריתוך על פי דרישות התקנים.

ההסמכה כוללת לרוב בדיקות לא הורסות כגון בדיקות מגנטיות וראדיוגראפיות ובדיקות הורסות כגון בדיקות מתיחה, כפיפה, נגיפה, פילוג קושיות בחתך הריתוך ובדיקה מאקרוסקופית.
הבדיקות מבוצעות על פי התקנים ASME IX, DIN EN ISO 15614, AWS ותקן ישראלי 127.

כמו כן, ניתן לקבל שירותי כתיבת נהלי ריתוך והתאמת נהלי ריתוך לדרישות התקנים ודרישות נוהל ריתוך 3030 של צה"ל

בדיקת מתיחה
הסמכת רתכים/ריתוכים

בדיקה הורסת הבודקת את תכונת הקשיחות (Toughness) של החומר. כלומר, באמצעות בדיקת הנגיפה ניתן להגדיר האם החומר הוא פריך או משיך בסביבת טמפרטורות שונות. כמו תכונות מכאניות אחרות גם לתכונת הקשיחות קיימת משמעות לכיוון הבדיקה.
בדיקה זו היא סטטיסטית ולכן מבוצעת לפחות על שלושה דגמים. הבדיקה מבוצעת לפי התקנים     ASTM E23, ISO 148. הבדיקה מבוצעת בטמפרטורות 25 (חדר), 0, 10- עד 60- מעלות צלזיוס.

בדיקת מבנה מטלוגראפית מאפשרת לזהות את המבנה הגבישי של החומר, לזהות פגמים, לבדוק עובי ציפויים ועומק חדירת שכבת צמנטציה וניטרציה. 

גודל גרעין נבדק על פי תקן ASTM E112.

עובי ציפוי נבדק על פי תקן ASTM B487/  

מבנה מטלוגראפי
בדיקת נגיפה
בדיקת כפיפה
פיטר גלצר מבצע בדיקת מתיחה
בדיקת נגיפה
מכשיר מיקרו ומאקרו קשיות

קשיות היינה תכונה של חומר המאפשרת לו להתנגד לדפורמציה פלסטית, בדרך כלל על ידי חדירה. עם זאת, רמת הקשיות עשויה להשפיע גם על התנגדות לכיפוף, גירוד, שחיקה או חיתוך.

השיטות הסטנדרטיות לבדיקת רמת הקשיות כוללות מדידה של העומק או השטח הנותר בחומר לאחר חדירה של צורה מסוימת, בעומס מסוים למשך לזמן מסוים.

ישנן 4 שיטות קשיות מקובלות למתכות:

1. קשיות ויקרס (HV)

2. קשיות קנופ (HK)

3. קשיות רוקוול (HRc או HRb)

4. קשיות ברינל (HB).

בדיקת קשיות
הסמכת רתכים/ בדיקות מתיחה
בדיקות קשיות
בדיקת נגיפה
מבנה מטאלוגראפי
בדיקת כפיפה

בדיקת הרכב כימי של מתכות מתחלקת לארבע קבוצות עיקריות:

 1. בדיקת XRF- מאשפרת בדיקה של יסודות עם מספר אטומי גדול מ-11 (Na). ניתן לבצע בדיקה למוצקים, אבקות ונוזלים. לא מאפשר זיהויי חמצן ופחמן.

 2. בדיקת ספקטרומטר- מאשפרת זיהויי הרכב מתכות (כולל אחוז פחמן).

 3. EDX- מאפשרת זיהוי של כל היסודות גם בציפויים ובטיפולי פני שטח.

 4. בדיקת גזים במתכות- מאפשרת זיהויי של אטומי חמצן, פחמן וחנקן בדיוק גבוה.

Anchor 1
בדיקת הרכב כימי
לשאלות נוספות:

Thanks! Message sent.

בדיקת כפיפה הינה בדיקה אשר מבצעים לדגמים במטרה לבדוק את עמידותם לכפיפה.

הבדיקה לרוב מבוצעת כחלק מהסמכת ריתוך או הסמכת רתך במטרה לבדוק אם ישנם פגמים בריתוך.

הבדיקה מבוצעת על ידי כפיפה של דגמים סטנדרטים על גבי מנדרל במידות סטנדרטיות עד לזווית הנדרשת בתקן. בסוף הבדיקה נבחן הדגם להמצאות סדקים.

הבדיקה מובוצעת על פי תקן ISO 5173.

bottom of page