top of page
Please reload

פלדות פחמניות

Anchor 1
Anchor 2
יש לך עוד שאלות?
ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בתחום מטלורגיה, בדיקות, חומרים וחקרי כשל בטלפון: 
052-5912775
 
או במייל:
info@metallabs.co.il
בנוסף, ניתן לפנות אלינו בכל שאלה:

Thanks! Message sent.

יש ערך נוסף שאתה מעוניין בו או שאתה רוצה להוסיף ערך נוסף?
פנה אלינו בטלפון: 
052-5912775
 
או במייל:
info@metallabs.co.il
בנוסף, ניתן לפנות אלינו בכל בקשה:
Please reload

Please reload

מידע כללי

פלדות פחמניות הן פלדות אשר תכולות המסגסגים בהן לא יחרגו מערכי הסף הבאים:

סימון

פלדות פחמן מסומנות על פי תקן American Iron and Steel Institute) AISI) בסימון של ארבע ספרות. שתי הספרות הראשונות מציינות את סוג הסגסוגת, ושתי הספרות האחרונות מסמנות את אחוז הפחמן הנקוב של הסגסוגת במאיות אחוזים. לדוגמא:

 

אם האותיות L או B מופיעות בין הספרה השנייה והשלישית של סימון AISI, זה אומר שהסגסוגת הזו היא או פלדת עופרת או פלדת בורון. לפעמים הסיומת H מצורפת לסימון AISI כדי לציין שהפלדה הופקה עד קצה גבול יכולת הקשיות שנקבע. דוגמאות לכך הן:

פלדות עופרת: AISI 12L14, AISI 12L15 ...
בורון פלדות: AISI 15B48H ...
פלדות AISI 1038H, AISI 15B48H :H...

 

סיווג סגסוגות לפי תכולת פחמן

ניתן לסווג את הפלדות הפחמניות לפי אחוז הפחמן בהן:

פלדות דלות פחמן- פלדות עם עד 0.25% פחמן.

פלדות פחמן בינוני- פלדות עם 0.3-0.6% פחמן.

פלדות פחמן גבוה- פלדות עם 0.6-1.0% פחמן.

פלדות פחמן גבוה מאד- פלדות עם 1.25-2.00% פחמן.

טיפולים תרמיים

מטרת הטיפולים התרמיים בפלדות פחמן היא שינוי של התכונות המכאניות של הפלדה, בדרך כלל משייכות, קשיחות, חוזק כניעה, או קשיות. יש לציין, כי המוליכות החשמלית והתרמית יישתנו רק במעט אם בכלל כתוצאה מהטיפולים התרמיים. כמו כן כמו ברוב שיטות החיזוק של פלדות, מודול יאנג אינו מושפע מטיפולים תרמיים.

כל הטיפולים התרמיים ממירים משיכות בחוזק מוגבר ולהיפך. לפחמן יש מסיסות גבוהה בברזל  בפאזה האוסטניטית ולכן כל הטיפולים התרמיים, למעט ספרואידציה (spheroidizing) וריכוך בתהליך (process annealing), מתחילים בחימום הפלדה לטמפרטורה שבה פזאת האוסטנית יכולה להתקיים. בשלב זה הפלדה מקוררת לטמפרטורה שבה פאזת הצמנטיט (cementite), העשירה בפחמן, יכולה להתבדל מהברזל הנקי (נקרא פריט).

קצב הקירור משפיע על הקצב שבו פחמן מדפז החוצה מהאוסטנית ויוצר צמנטיט. באופן כללי, קצבי קירור איטיים מאפשרים גידול של הצמנטיט והמבנה שנוצר הוא פרליט גס. בקצבי קירור מהירים יותר הפרליט יהיה עדין יותר מכיוון שלצמנטיט אין מספיק זמן כדי לגדול. בקצבים גדולים עוד יותר הפחמן לא יספיק לעזוב את הצמנטיט ותווצר פאזה לא יציבה של מרטנזיט קשה. 

קירור איטי של פלדה היפו-אוטקטואידית (hypoeutectoid), כלומר בעלת אחוז פחמן נמוך מ-0.77%, יוצר מבנה פרליט למלרי (שכבתי) של שכבות קרביד ברזל ושכבות פריט α (כלומר ברזל טהור). במקרה של פלדה היפר-אוטקטואידית (hypereutectoid), כלומר בעלת אחוז פחמן גבוה מ-0.77%, המבנה שייווצר יהיה פרליט למלרי מוקף בגרעיני צמנטיט. ניתן לחשב את הסכומים היחסיים של הפאזות השונות על ידי שימוש בכלל המנוף.

להלן רשימה של סוגי טיפולים תרמיים אפשריים עבור פלדות פחמניות:

ריכוך מלא (Full annealing)
ריכוך בתהליך (Process annealing)

נירמול (Normalizing)
חיסום (Quenching)

(Marquenching) Martempering

 (Tempering) הרפיה

0.60 אחוז משקלי ממוצע בסגסוגת

10- פלדות ללא תוספת גופרית

11- פלדות עם תוספת גופרית

12- פלדות עם תוספת גופרית וזרחן

15- פלדות ללא תוספת גופרית ועם אחוז מנגן מקסימלי גבוה מ-1%

Anchor 3
Anchor 4

Thanks! Message sent.

רוצה ללמוד עוד על פלדות פחמניות?
למה שלא תלמד עליהם בקורס מקוון?
לחץ כאן לפרטים

תכונות של פלדות פחמן שונות

פלדות דלות פחמן

פלדות פחמן בינוני

פלדות פחמן גבוה

פלדות פחמן גבוה מאד

פלדות דלות פחמן

פלדות דלות פחמן על פי הגדרתן, מכילות פחות פחמן מאשר פלדות אחרות והן קלות יותר מטבען לעיבוד בקור בשל האופי הרך שלהן.
כאשר חוזק הוא לא דאגה גדולה, פלדות דלות פחמן הן בחירה טובה משום שהן קלות לעיבוד וזולות יחסית. ניתן לשפר את קשיות פני השטח שלהן על ידי תהליך הנקרא פחמון (Carburizing), הכולל חימום סגסוגות באווירה עשירה בפחמן. פלדות דלות פחמן שבדרך כלל עוברות פחמון הן AISI 1015, AISI 1018, AISI 1020, ו 1117 AISI.

AISI 10XX

AISI 11XX

AISI 12XX

AISI 15XX

תכונות של פלדות פחמן
פלדות דלות פחמן
10XX

AISI 10XX

AISI 1005

AISI 1006

AISI 1008

AISI 1010

AISI 1011

AISI 1012

AISI 1013

AISI 1015

AISI 1016

AISI 1017

AISI 1018

AISI 1019

AISI 1020

AISI 1021

AISI 1022

AISI 1023

AISI 1024

AISI 1025

AISI 1026

AISI 1029

AISI 1030

AISI 1035

AISI 1037

AISI 1038

AISI 1038H

AISI 1039

AISI 1040

AISI 1042

AISI 1043

AISI 1044

AISI 1045

AISI 1045H

AISI 1046

AISI 1049

AISI 1050

AISI 1052

AISI 1053

AISI 1055

AISI 1059

AISI 1060

AISI 1064

AISI 1065

AISI 1069

AISI 1070

AISI 1074

AISI 1075

AISI 1078

AISI 1080

AISI 1084

AISI 1085

AISI 1086

AISI 1090

AISI 1095

AISI 1005

פלדה פחמנית פשוטה.

תקנים רלוונטים: ASTM A29 , ASTM A510 , MIL SPEC MIL-S-11310 (CS1005) , SAE J403 , SAE J412 , UNS G10050

הרכב כימי

תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב מרוכך

1005
יסוד
%
C
0.06 max
Mn
0.35 max
0.05 max
S
0.04 max
P
מודול אלסטיות
190-210
0.27-0.30
קבוע פואסון
7.872
צפיפות
ערך
תכונה
יחידות
גר'\סמ"ק
GPa

תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב מרוכך

AISI 1006

פלדה פחמנית פשוטה.

תקנים רלוונטים: AMS 5041 , ASME 5041 , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A545 , FED QQ-W-461 , MIL SPEC MIL-S-11310 (CS1006) , SAE J403 , SAE J412 (1005) , SAE J414 , UNS G10060

הרכב כימי

1006
יחידות
תכונה
ערך
%
יסוד
גר'\סמ"ק
צפיפות
7.872
קבוע פואסון
0.27-0.30
GPa
190-210
מודול אלסטיות
MPa
330
חוזק מקסימלי לשבר
MPa
285
חוזק כניעה
%
%
HB
התארכות לשבר
20
45
הפחתת שטח חתך
95
רמת קשיות
0.08 max
C
0.25-0.40
Mn
P
0.04 max
S
0.05 max
1008

AISI 1008

פלדה פחמנית פשוטה.

תקנים רלוונטים: AMS 5040F , AMS 5042F , AMS 5044D , AMS 5047A , AMS 5050F , AMS 5053C , ASTM A108 , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A519 , ASTM A545 , ASTM A549 , ASTM A575 , ASTM A576 , FED QQ-S-637 (C1008) , FED QQ-S-698 (C1008) , MIL SPEC MIL-S-11310 (CS1008) , SAE J403 , SAE J412 , SAE J414 , UNS G10080

הרכב כימי

יסוד
%
C
0.1
Mn
0.3-0.5
0.05 max
S
0.04 max
P
MPa
חוזק מקסימלי לשבר
340
מודול אלסטיות
190-210
0.27-0.30
קבוע פואסון
7.871
צפיפות
ערך
תכונה
יחידות
גר'\סמ"ק
GPa

תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב מרוכך

MPa
285
חוזק כניעה
%
20
התארכות לשבר
%
HB
45
הפחתת שטח חתך
95
רמת קשיות
1010

AISI 1010

פלדה פחמנית פשוטה.

תקנים רלוונטים: 

תקן צרפתי: ​ AFNOR XC 10 
תקן גרמני: DIN 1.1121 
תקנים יפניים: JIS S12C , JIS S1OC , JIS S9CK 
תקנים אמריקאים:  AMS 5040 , AMS 5042 , AMS 5044 , AMS 5047 , AMS 5053 , ASTM A108 , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A519 , ASTM A545 , ASTM A549 , ASTM A575 , ASTM A576 , MIL SPEC MIL-S-11310 (CS1010) , SAE J403 , SAE J412 , SAE J414 , UNS G10100

הרכב כימי

תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב מרוכך

P
0.04 max
S
0.05 max
0.30-0.60
Mn
0.08-0.13
C
%
יסוד
GPa
גר'\סמ"ק
יחידות
תכונה
ערך
צפיפות
7.7-8.03
קבוע פואסון
0.27-0.30
190-210
מודול אלסטיות
365
חוזק מקסימלי לשבר
MPa
MPa
305
חוזק כניעה
%
20
התארכות לשבר
%
45
HB
105
הפחתת שטח חתך
רמת קשיות
1020

AISI 1020

פלדה פחמנית פשוטה.

תקנים רלוונטים: 

תקן צרפתי: ​ AFNOR CC 20 
תקן גרמני: DIN 1.0402 
תקנים בריטיים: B.S. 040 A 20 , B.S. 070 M 20
תקנים אמריקאים:  AMS 5032 , AMS 5032B , AMS 5045 , AMS 5045C , ASTM A108 , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A519 , ASTM A544 , ASTM A575 , ASTM A576 , ASTM A659 , MIL SPEC MIL-S-11310 (CS1020) , SAE J403 , SAE J412 , SAE J414 , UNS G10200

הרכב כימי

תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב מרוכך

יחידות
ערך
תכונה
גר'\סמ"ק
7.7-8.03
צפיפות
0.27-0.30
קבוע פואסון
GPa
מודול אלסטיות
190-210
MPa
395
חוזק מקסימלי לשבר
MPa
295
חוזק כניעה
%
36.7
התארכות לשבר
%
66
HB
111
הפחתת שטח חתך
רמת קשיות
יסוד
%
C
0.18-0.23
Mn
0.30-0.60
0.04 max
P
0.05 max
S
1030

AISI 1030

פלדה פחמנית פשוטה.

תקנים רלוונטים: 

תקן גרמני: DIN 1.1172 
תקנים אמריקאים:  ASTM A108 , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A512 , ASTM A519 , ASTM A544 , ASTM A545 , ASTM A546 , ASTM A576 , ASTM A682 , FED QQ-S-635 (C1030) , FED QQ-S-700 (1030) , MIL SPEC MIL-S-11310 (CS1030) , SAE J403 , SAE J412 , SAE J414 , UNS G10300

הרכב כימי

יסוד
%
C
0.28-0.34
Mn
0.30-0.60
0.04 max
P
0.05 max
S

תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב מרוכך

יחידות
תכונה
ערך
גר'\סמ"ק
צפיפות
7.7-8.03
קבוע פואסון
0.27-0.30
GPa
190-210
מודול אלסטיות
MPa
464
חוזק מקסימלי לשבר
MPa
341
חוזק כניעה
%
31
התארכות לשבר
%
58
HB
126
הפחתת שטח חתך
רמת קשיות
1040

AISI 1040

פלדה פחמנית פשוטה.

תקנים רלוונטים: 

תקן גרמני: DIN 1.1186

תקנים בריטיים: B.S. 080 A 40 , B.S. 2 S 93 
תקנים אמריקאים:  ASTM A108 , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A519 , ASTM A546 , ASTM A576 , ASTM A682 , MIL SPEC MIL-S-11310 (CS1040) , SAE J403 , SAE J412 , SAE J414 , UNS G10400

הרכב כימי                                       תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב מרוכך

יחידות
תכונה
ערך
גר'\סמ"ק
צפיפות
7.845
קבוע פואסון
0.27-0.30
GPa
190-210
מודול אלסטיות
MPa
519
חוזק מקסימלי לשבר
MPa
353
חוזק כניעה
%
30
התארכות לשבר
%
57
HB
149
הפחתת שטח חתך
רמת קשיות
יסוד
%
C
0.37-0.44
Mn
0.30-0.60
0.04 max
P
0.05 max
S
1050

AISI 1050

פלדה פחמנית פשוטה.

תקנים רלוונטים: 

תקן גרמני: DIN 1.1210

תקנים יפאניים: JIS S 53 C , JIS S 55 C 
תקנים אמריקאים:  AMS 5085 , AMS 5085A , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A519 , ASTM A576 , ASTM A682 , FED QQ-S-635 (C1050) , FED QQ-S-700 (1050) , MIL SPEC MIL-S-16974 , SAE J403 , SAE J412 , SAE J414 , UNS G10500

הרכב כימי                                       תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב מרוכך

יחידות
ערך
תכונה
גר'\סמ"ק
צפיפות
7.7-8.03
קבוע פואסון
0.27-0.30
GPa
190-210
מודול אלסטיות
MPa
636
חוזק מקסימלי לשבר
MPa
365
חוזק כניעה
%
24
התארכות לשבר
%
40
187
HB
הפחתת שטח חתך
רמת קשיות
יסוד
%
C
0.48-0.55
Mn
0.30-0.60
0.04 max
P
0.05 max
S
1060

AISI 1060

פלדת קפיצים.

תקנים רלוונטים: 

תקן גרמני: DIN 1.0601

תקן צרפתי: AFNOR CC 55 
תקנים אמריקאים:  AMS 7240 , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A576 , ASTM A682 , MIL SPEC MIL-S-16974 (Gr. 1060) , SAE J403 , SAE J412 , SAE J414 , UNS G10600

הרכב כימי                                       תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב מרוכך

יחידות
ערך
תכונה
גר'\סמ"ק
צפיפות
7.7-8.03
קבוע פואסון
0.27-0.30
GPa
190-210
מודול אלסטיות
MPa
626
חוזק מקסימלי לשבר
MPa
372
חוזק כניעה
%
23
התארכות לשבר
%
38
179
HB
הפחתת שטח חתך
רמת קשיות
יסוד
%
C
0.55-0.65
Mn
0.60-0.90
0.04 max
P
0.05 max
S
1070

AISI 1070

פלדת קפיצים.

תקנים רלוונטים: 

תקן גרמני: DIN 1.1231

תקן צרפתי: AFNOR XC 68 
תקנים אמריקאים:  AMS 5115 , AMS 5115C , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A576 , ASTM A682 , MIL SPEC MIL-S-11713 (2) , SAE J403 , SAE J412 , SAE J414 , UNS G10700

הרכב כימי                                       תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב משוך בקור ומרוכך

יחידות
ערך
תכונה
גר'\סמ"ק
צפיפות
7.7-8.03
קבוע פואסון
0.27-0.30
GPa
190-210
מודול אלסטיות
MPa
640
חוזק מקסימלי לשבר
MPa
495
חוזק כניעה
%
10
התארכות לשבר
%
45
192
HB
הפחתת שטח חתך
רמת קשיות
יסוד
%
C
0.65-0.75
Mn
0.60-0.90
0.04 max
P
0.05 max
S
1080

AISI 1080

פלדת קפיצים.

תקנים רלוונטים: 
תקנים אמריקאים:  AMS 5110 , AMS 5110B , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A576 , ASTM A682 , FED QQ-S-700 (1080) , MIL SPEC MIL-S-16974 , SAE J403 , SAE J412 , SAE J414 , UNS G10800

הרכב כימי                                       תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב משוך בקור ומרוכך

יחידות
ערך
תכונה
גר'\סמ"ק
צפיפות
7.7-8.03
קבוע פואסון
0.27-0.30
GPa
190-210
מודול אלסטיות
MPa
615
חוזק מקסימלי לשבר
MPa
376
חוזק כניעה
%
25
התארכות לשבר
%
45
174
HB
הפחתת שטח חתך
רמת קשיות
יסוד
%
C
0.75-0.88
Mn
0.60-0.90
0.04 max
P
0.05 max
S
1090

AISI 1090

פלדת קפיצים.

תקנים רלוונטים: 
תקנים אמריקאים:  AMS 5112 , AMS 5112E , ASTM A29 , ASTM A510 , ASTM A576 , SAE J403 , SAE J412 , SAE J414 , UNS G10900

 

הרכב כימי                                       תכונות מכאניות בטמפרטורת החדר במצב משוך בקור

יחידות
ערך
תכונה
גר'\סמ"ק
צפיפות
7.7-8.03
קבוע פואסון
0.27-0.30
GPa
190-210
מודול אלסטיות
MPa
696
חוזק מקסימלי לשבר
MPa
540
חוזק כניעה
%
10
התארכות לשבר
%
40
197
HB
הפחתת שטח חתך
רמת קשיות
יסוד
%
C
0.85-0.98
Mn
0.60-0.90
0.04 max
P
0.05 max
S