top of page

מידע כללי

סגסוגת פלדה היא פלדה המסוגסגת במגוון יסודות אשר מהווים אחוז משקלי יחסי של בין 1.0% ל-50% ומטרתם לשפר את התכונות המכניות. ניתן לסווג את הפלדות המסוגסגות לשתי קבוצות: פלדות בסגסוג נמוך ופלדות בסגסוג גבוה. ההבדל בין השניים הוא שרירותי במקצת: לרוב מגדירים את נקודת החלוקה ב -4.0%. אך לפעמים היא מוגדרת ב -8.0%. הביטוי "סגסוגות פלדה" מתייחס לרוב לפלדות בסגסוג נמוך, כאשר פלדות בסגסוג גבוה מקבלות שמות לפי סוג הסגסוג, כגון פלדות בלתי מחלידות או פלדות כלים.

באופן עקרוני, כל פלדה היא סגסוגת, אבל לא כל פלדות נקראות "פלדות מסוגסגות". הפלדות הפשוטות ביותר הן פלדות פחמניות המכילות בעיקר ברזל (Fe) ופחמן (C) (כ 0.1% עד 1%, בהתאם לסוג הפלדה). עם זאת, המונח "פלדה מסוגסגת" הוא המונח הסטנדרטי המתייחס לפלדות עם אלמנטי נתך (מסגסגים) אחרים שנוספו בכוונה בנוסף לפחמן. אלמטי נתך מקובלים כוללים מנגן (הנפוץ ביותר), ניקל, כרום, מוליבדן, ונדיום, סיליקון, ובורון. אלמנטי הנתך הנפוצים פחות כוללים אלומיניום, קובלט, נחושת, צריום, ניוביום, טיטניום, טונגסטן, פח, אבץ, עופרת, וזירקוניום.

מגוון התכונות המשופרות בפלדות מסוגסגות (בהשוואה לפלדות פחמניות) הן: חוזק, קשיות, קשיחות, התנגדות לשחיקה, עמידות בפני קורוזיה, כושר חיסום, וקשיחות בטמפרטורות גבוהות ונמוכות. כדי להשיג חלק מהתכונות המשופרות האלה המתכת עשויה לדרוש טיפולים תרמיים שונים.

ניתן למצוא שימושים לחלק מהפלדות המסוגסגות ביישומים אקזוטיים ותובעניים ביותר, כגון בלהבי הטורבינה של מנועי סילון, בחלליות ובכורים גרעינים. 

Please reload

פלדות מסוגסגות

Anchor 1
Anchor 2
יש לך עוד שאלות?
ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בתחום מטלורגיה, בדיקות, חומרים וחקרי כשל בטלפון: 
052-5912775
 
או במייל:
info@metallabs.co.il
בנוסף, ניתן לפנות אלינו בכל שאלה:

Thanks! Message sent.

Please reload

Please reload

אחוז מסגסגים עיקריים
SAE סיווג על פי
NI
Cr
Mo
אחרים
Mn

פלדות בסגסוג נמוך

המשפחות של הפלדות בסגסוג נמוך הן:

יש ערך נוסף שאתה מעוניין בו או שאתה רוצה להוסיף ערך נוסף?
פנה אלינו בטלפון: 
052-5912775
 
או במייל:
info@metallabs.co.il
בנוסף, ניתן לפנות אלינו בכל בקשה:

Thanks! Message sent.

השפעת מסגסגים עיקריים
41XX
0.20%, 0.25%,
40XX
-
13XX
43XX
44XX
50XX
48XX
46XX
47XX
1.75%
-
-
-
0.20%
-
-
-
S- 0.042%
-
0.50%, 0.80%,
-
-
0.12%, 0.20%,
0.25%,0.30%
0.95%
-
1.82%
-
0.25%
0.50%-0.80%
-
0.40%, 0.52%
-
-
-
-
-
-
0.20%, 0.25%
0.85%, 1.82%
-
-
1.05%
0.45%
0.20%, 0.25%
0.25%
-
-
3.50%
-
0.50%, 0.65%
-
-
0.27%, 0.40%,
-
-
C>1.0%
-
-
-
0.25%
50XXX
51XX
1.00%, 1.05%
-
-
0.80%, 0.87%, 0.92%,
-
-
C>1.0%
-
-
-
1.02%
51XXX
-
-
1.45%
-
52XXX
C>1.0%
V>0.10%, 0.15%
-
-
-
0.95%
61XX
0.60%, 0.80%,
0.55%
0.20%
0.50%
-
86XX
-
-
0.55%
-
0.25%
0.50%
87XX
-
88XX
-
0.50%
0.35%
0.55%
Si- 1.40%, 2.00%
-
-
92XX
0.65%, 0.82%,
0.85%
0.00%, 0.65%

תפקיד המסגסגים

את המסגסגים השונים מוסיפים לפלדה במטרה להשיג מאפיינים מסוימים בחומר. ככלל אצבע, מותסיפים מסגסגים באחוזים נמוכים יחסית (פחות מ -5%) עלמנת להגדיל חוזק או קשיחות, או באחוזים גדולים יותר (מעל 5%) במטרה להשיג תכונות מיוחדות, כגון עמידות בפני קורוזיה או יציבות בטמפרטורות קיצוניות. מנגן, סיליקון, או אלומיניום מתווספים במהלך תהליך היציקה של הפלדה כדי להסיר חמצן, גופרית וזרחן המומסים בפלדה המותכת. מנגן, סיליקון, ניקל ונחושת מתווספים כדי להגדיל חוזק בפאזה הפריטית. כרום, ונדיום, מוליבדן, טונגסטן מתווספים כדי להגדיל חוזק על ידי יצירת קרבידים במטריצה. ניקל ונחושת משפרים את העמידות בקורוזיה בכמויות קטנות. מוליבדן מסייע לעמידות בפריכות. זירקוניום, צריום וסידן מוסיפים קשיחות על ידי שליטה על הצורה של אינקלוזיות. גופרית (בצורה של גופרית מנגן) עופרת, ביסמוט, סלניום, וטלור מגדילים את יכולת העיבוד השבבי (Machinability) של הפלדה. 

מסגסגים רבים מתמוססים בפאזה הראשית ויצורים תרכובות או קרבידים. ניקל, לדוגמה, הוא מסיס מאוד בפאזה הפריטית ולכן, הוא יוצר תרכובות, בדרך כלל Ni3Al. אלומיניום מתמוסס בפריט ויוצר את התרכובות Al2O3 ו- AlN. הסיליקון הוא גם מסיס מאוד ובדרך כלל יוצר את התרכובת SiO2 • MxOy. מנגן בעיקר מתמוסס בפרית על מנת ליצור את התרכובות MnS, MnO • SiO2, אבל גם יותר קרבידים בצורה של          Fe,Mn)3C). כרום מצתבר בגבולות הגרעין של הפריט ויוצר קרבידים                      Fe,Cr3)C, CR7C3) ו- Cr23C6. סוג הקרביד שיוצר הכרום תלוי בכמות הפחמן וסוגים אחרים של מסגסגים בפלדה. טונגסטן ומוליבדניום יוצרים קרבידים אם יש מספיק פחמן ואין מסגסג אחר עם זיקה חזקה יותר ליצירת קרבידים (טיטניום ו-ניוביום לדוגמה), הם יוצרים את קרבידים W2C ו Mo2C, בהתאמה. לונדיום, טיטניום, וניוביום יש זיקה רבה ליצירת קרבידים. 

למסגסגים רבים יש השפעה על הטמפרטורה האוטקטואידית של הפלדה. מנגן וניקל מקטינים את הטמפרטורה האוטקטואידית וידועים כמייצבי אוסטנית. בכמות מספקת של מסגסגים אלה ניתן לקבל מבנה אוסטניטי בטמפרטורת החדר. מסגסגים יוצרי קרבידים מעלים את הטמפרטורה האוטקטואידית. מסגסגים אלה ידועים כמסגסגים מייצבי פריט.

Anchor 3

השפעת המסגסגים העיקריים על תכונות הפלדה

השפעת הסגסוג העיקרית
אחוזים
היסוד המסגסג
משמש בפלדות לתהליך ניטרציה
0.95-1.30
אלומיניום
משפר יכולת עיבוד שבבי
-
ביסמוט
משפר יכולת חיסום
0.001-0.003
בורון
משפר יכולת חיסום
משפר עמידות בקורוזיה
0.5-2.0
4.0-18.0
כרום
משפר עמידות בקורוזיה
0.1-0.4
נחושת
משפר יכולת עיבוד שבבי
-
עופרת
מוריד פריכות ומשמש כנוגד חמצן בפלדה המותכת
משפר יכולת חיסום
0.25-0.4
>1
מנגן
מייצב קרבידים, מעכב גידול גרעינים ומעלה קשיחות
0.2-5.0
מוליבדן
מעלה קשיחות
משפר עמידות בקורוזיה
2.0-5.0
12.0-20.0
ניקל
מעלה חוזק ומשמש כנוגד חימצון בפלדה המותכת
משפר תכונות מגנטיות
0.2-0.7
>2
סיליקון
משפר יכולת עיבוד שבבי
0.08-0.15
גופרית
משפר עמידות בקורוזיה ובטמפרטורה ומיצב קרבידים
-
טיטניום
משפר יעמידות בשחיקה, מייצב קרבידים
-
טונגסטן
מיצב קרבידים, מעלה חוזק ומעדן גרעינים
0.15
ונדיום
bottom of page